Fundusze Europejskie
Program Polska Wschodnia 2014-2020

Program Polska Wschodnia 2014-2020
Działanie 1.1. Platformy startowe dla nowych pomysłów
Poddziałania 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej.
Zawarcie umowy o dofinansowanie nr POPW.01.01.02-20-0036/22-00

Cel projektu: Opracowanie oraz wdrożenie innowacyjnego systemu dla branży gastronomicznej opartej na nowatorskiej metodologii rezerwacji miejsc, składania i opłacania zamówienia zastosowania m technologii opartej o Big Data, wykorzystującej dane zgromadzone w chmurze w celu proponowania lokali i posiłków dostosowanych do preferencji użytkowników.
Wartość projektu: 1 264 982,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 988 159,00 PLN